FORSKNINGS
STATIONEN

HISTORIK

Forskningsstationen byggdes på 1980-talet för miljöforskning  av Statens institut för Vatten- och Luftforskning, IVL. Bassänger, både innomhus i kylrum och utomhus under bar himmel, fylldes med fiskar och andra organismer.
IVL övergick ganska snart till ett privat ägarskap, Miljöforskargruppen och slutligen till Ångpanneföreningen, ÅF.
När miljöforskningen avvecklades 2005 användes byggnaden primärt som förrådsbyggnad till Sköna Rum Fryksta.
När vi köpte Sköna Rum Fryksta 2016 såg vi potentialen i både det fantastiska läget och i byggnaden och smygstartade musikverksamhet hösten 2016 med det lokala coverbandet Backa Bandet i samband med vår första konferens.

Inför sommaren 2017 rensades och iordningställdes lokalen för bröllop och musik med hjälp av alla goa vänner i Kören Kören. På nationaldagen hade vi officiell öppning av Forskningstationen och under sommaren startade vi musikkvällar i liten skala. Kil Arena lånade ut stolar vilket var mycket uppskattat och sakta men säkert började lokal, ljud och ljus växa fram. Responsen från musiker och från publik blev över förväntan och vi fick energi att fortsätta arbetet med att skapa en mysig sommarscen i Fryksta till glädje för boende, besökare och för oss själva ;-).

Sommaren 2018 fortsatte vi med nationaldagsfirandet med Kören Kören som arrangör och släkträffar, bröllop och massor merd artister från när och fjärran. Ryktet i musikerkretsar spred sig och publikunderlaget växte.
"Superbra ljud och ett jättemysigt ställe att spela på" var musikernas sammanfattande kommentarer.
"Härligt koncept med fantastiska musiker och fika i vackra Fryksta - Hur kan ni få hit så många proffs?" tycket de ofta återkommande besökarna.

Sommaren 2019 skruvade vi upp ambitionsnivån ett snäpp och responsen blev gôrbra!
Nu kunde man utan att överdriva betrakta Forskningstationen som en etablerad sommarscen i Fryksta :-)

Inför sommaren 2020 har vi ett angenämt bekymmer; Fler artister vill komma än vad det finns möjligheter att ta emot och vi utökar antalet antalet tillfällen och breddar den musikaliska palletten.

Efter sommaren 2020 kommer vi att ta oss en rejäl funderare på om, och i så fall hur, vi kan göra det ännu bättre tillsammans med vänner, entreprenörer och andra med kulturinresse och som vill se till att Fryksta bli en ännu bättre plats  att besöka.

 

Forskningsstationen fortsätter under tiden att utvecklas i ett lungt tempo till att omfatta
Det Goda Livet i fantastisk miljö och vi gör det tillsammans med härliga människor i Kil
- Tack Kören Kören, Kil Arena och alla andra som stödjer oss!