Hantering av personuppgifter

Sköna Rum Fryksta hanterar dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR vilket bl.a. innebär

  • att vi samlar in och hanterar dina uppgifter för att kunna genomföra din bokningen, dvs fullfölja avtalet med dig som gäst,
  • att vi sparar de uppgifter som behövs för att vi kunna ta fram intern statistik, följa upp vår verksamhet och för att kunna ge dig bra service,
  • att vi aldrig lämnar ut uppgifterna till andra,
  • att du har rätt att få veta vad som står om dig,
  • att du kan begära rättning, radering eller begränsning av personuppgiftsbehandlingar hos oss,
  • att du kan klaga hos tillsynsmyndigheten,
  • att du tryggt kan boka och bo hos oss - Välkommen!


Läs mer https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/